Дали умееш да ги заштитиш твоите податоци на интернет?

Тестирај го твоето знаење за заштитата на личните податоци и приватноста. Дали знаеш како треба да се постапува со личните податоци? Дали воопшто знаеш кои податоци и информации се сметаат за „лични податоци”? Провери го своето знаење и научи повеќе.

Проверете на следниот Стоп Дезинформации.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *